Problemy z matematyki, fizyki i chemi

Matematyka:

Hipoteza Riemanna:

Czy wszystkie niebanalne zera funkcji dzeta Riemanna mają część rzeczywistą równą 1/2?

Problem P vs. NP:

Czy problemy decyzyjne, które można łatwo sprawdzić, można również łatwo rozwiązać?

Zagadnienie Bazy Hilberta–Pólya:

Czy każda funkcja całkowita, która jest dodatnia na osi rzeczywistej, ma dokładnie tę samą własność w odległym miejscu w płaszczyźnie zespolonej?

Problem Riemanna:

Czy liczba pierwsza zawsze występuje między liczbami n i 2n dla każdej liczby naturalnej n większej od 1?

Hipoteza Goldbacha:

Czy każda parzysta liczba całkowita większa od 2 może być zapisana jako suma dwóch liczb pierwszych?

Problem Collatza:

Czy dla każdej początkowej liczby naturalnej ciąg określony przez regułę Collatza zawsze osiągnie wartość 1?

Problem języków formalnych:

Czy istnieje niesprzeczna, kompletna, skończona lista aksjomatów dla arytmetyki?

Fizyka:

Jednolitość i ciągłość prawa natury:

Czy prawa fizyki są takie same we wszystkich regionach wszechświata i czy są one stałe w czasie?

Połączenie ogólnej teorii względności z teorią kwantową:

Jak pogodzić teorię względności Einsteina z teorią kwantową w ramach spójnej teorii kwantowej grawitacji?

Ciemna materia i ciemna energia:

Czym dokładnie są ciemna materia i ciemna energia oraz jak wpływają na ewolucję i strukturę wszechświata?

Teoria strun:

Czy teoria strun jest właściwym opisem fundamentalnych cząstek i oddziaływań w naturze?

Problem problemów trzech ciał:

Czy istnieją metody analityczne rozwiązania równań ruchu dla problemu trzech ciał w grawitacyjnym oddziaływaniu?

Zasada maksimum entropii:

Czy zasada maksimum entropii stanowi fundamentalny opis statystyki i mechaniki statystycznej?

Problem izotropii kosmicznej mikrofalowego tła:

Dlaczego promieniowanie tła jest tak izotropowe i ma takie małe fluktuacje temperatury?

Problem informacyjny czarnej dziury:

Co dzieje się z informacją, która wpada do czarnej dziury, i czy zasady termodynamiki nadal obowiązują w pobliżu horyzontu zdarzeń?

Jednka Plancka i natura kwantowa czasoprzestrzeni:

Czy czasoprzestrzeń jest ciągła lub dyskretna w skali Plancka?

Problem baryogenezy:

Dlaczego we Wszechświecie jest znaczna przewaga materii nad antymaterią?

To tylko kilka z wielu poważnych problemw, które obecnie fascynują matematyków i fizyków na całym świecie. Rozwiązanie tych problemów może zdynamizować naszą wiedzę o fundamentalnych aspektach naszego Wszechświata i otworzyć drzwi do nowych odkryć i zastosowań technologicznych.

Projektowanie leków i chemia medyczna:

odkryć nowe leki i zrozumieć interakcje molekularne między lekami a docelowymi białkami w celu skuteczniejszego leczenia chorób?

Zrównoważona chemia i ekologia:

Jak opracować nowe procesy chemiczne, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i osiągnąć zrównoważone praktyki chemiczne?

Chemia supramolekularna:

Jak zrozumieć i kontrolować oddziaływania między molekułami w celu tworzenia zaawansowanych materiałów i nanotechnologii?

Reakcje katalizowane przez enzymy:

Jak precyzyjnie zrozumieć i inżynierować enzymy, aby katalizowały reakcje chemiczne z większą wydajnością i selektywnością?

Mechanizmy reakcji chemicznych:

Jak rozwiązać skomplikowane mechanizmy reakcji chemicznych, zwłaszcza tych, które zachodzą w warunkach nieciągłych?

Chemia kwantowa:

Jak rozwijać zaawansowane metody obliczeniowe oparte na mechanice kwantowej do przewidywania struktury i właściwości związków chemicznych?

Układy chemiczne poza równowagą:

Jak zrozumieć i kontrolować dynamikę i właściwości układów chemicznych poza stanem równowagi termodynamicznej?

Badanie egzotycznych związków chemicznych:

Jak odkryć i zrozumieć nowe rodzaje związków, takie jak supersolidy, nadprzewodniki wysokotemperaturowe i grafen?

Chemiczna synteza związów trudno dostępnych:

Jak opracować bardziej wydajne i selektywne metody syntezy związków, które obecnie są trudne do uzyskania lub wymagają złożonych reakcji?

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0